شنبه, ۱۷ خرداد , ۱۳۹۹ Saturday, 6 June , 2020
کوچ آرشیو - پایگاه خبری نبض سخن
هجرت تیم های ورزشی از آذربایجان شرقی /کوچ یا انقضا 29 اکتبر 2019

هجرت تیم های ورزشی از آذربایجان شرقی /کوچ یا انقضا

آذربایجان شرقی با توجه به موقعیت جغرافیایی،وهمچنین با توجه به وجودبیش از 8هزارواحدتولیدی وصنعتی درآن ازجمله قطب های ورزشی کشور به شمار می رود. این درحالی است که درسالهای اخیر،بسیاری ازاین واحدها ،به بهانه های مختلف ،از تیمداری خودداری کرده ومی کنند.