پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸ Thursday, 20 February , 2020
ماشین سازی آرشیو - پایگاه خبری نبض سخن
روزگار سفید ماشین های خاکستری 09 اکتبر 2019

روزگار سفید ماشین های خاکستری

شرکت ماشین سازی تبریز با ورود قوه قضائیه به موضوع واگذاری این شرکت ، دوباره فعالیت خود را از سرگرفته است.