پیرزنی در مراغه پس از ۷۱ سال صاحب شناسنامه شد .

به گزارش نبض سخن، رئیس اداره ثبت احوال مراغه گفت :  خانم حبیبه عباسی با اینکه هفت فرزند دارد و در روستای یورک زندگی می کند در این مدت بدون شناسنامه بوده است .
علیرضا شمس دانش اضافه کرد : این خانم در روزهای گذشته به خاطر بیماری به بیمارستان امیرالمومنین مراغه مراجعه کرد و به خاطر نداشتن دفترچه بیمه ، شناسنامه و کارت ملی به ثبت احوال معرفی شد.
شمش دانش   افزود : دربررسی ها مشخص شد که برای این خانم یک بار در سال ۱۳۲۶ شناسنامه صادر و سالها بعد به خاطر مراجعه نکردن برای تعویض یا عکسدار کردن گواهی فوت صادر شده است .
رئیس ثبت احوال مراغه گفت : پدر و مادر این زن در یک سالگی وی بر اثر سیل فوت شده اند وشناسنامه اش مفقود شده و پس از آن نیز کسی برای دریافت شناسنامه و کارت ملی وی به ثبت احوال مراجعه نکرده است .
وی افزود : به زودی برای خانم عباسی کارت ملی نیز صادر می شود .

اشتراک این خبر در :