مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی از اجرای طرحی با هدف حذف کپی مدارک از امور اداری این استان خبر داد.

مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی گفت: امسال یک سامانه تعریف شده تا در مراجعه مردم به ادارات، نیازی به کپی شناسنامه ها و مدارک نخواهد بود.

احد جودی افزود: اداره ها می توانند با مراجعه به این سامانه، مشخصات مراجعه کنندگان را مشاهده کنند تا بدین گونه از کاغذبازی اداری کاسته شود.

او  با اشاره به حذف کپی مدارک تاکیدکرد: براساس بخشنامه دولت از بخش استخدامی به سازمان ثبت احوال، این سازمان مکلف شده بود تا به صورت پایلوت در استان‌ های سمنان، خوزستان و قم، حذف کپی مدارک را انجام دهد، ضمن اینکه طرح اشاره شده پس از اجرای پایلوت در سراسر کشور اجرایی می شود.

جودی افزود: درابن طرح قرار است دستگاه‌های اجرایی برای استعلام هویت افراد از طریق پایگاه ثبت احوال اقدام کنند و با این طرح دیگر نیازی به کپی مدارک نیست.

مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی یادآور شد: کاربرد اصلی کارت ملی هوشمند این است که سیستم های ادارات به آن مجهز شده و مردم بدون صرف هزینه و بوروکراسی های اداری و همراه داشتن اسناد، مدارک و کپی با مراجعه به ادارات، امور خود را حل و فصل کنند.

اشتراک این خبر در :