پخش غذای نذری در بین مردم جنوب - پایگاه خبری نبض سخن