آفت تنهایی شهریار به جان خانه‌اش افتاد - پایگاه خبری نبض سخن