“ساز سخن شهریار” مهمان یک ماه یک کتاب
“ساز سخن شهریار” مهمان یک ماه یک کتاب

معاون فرهنگی هنری سازمان گفت: کتاب "ساز سخن شهریار" نوشته جواد کریم نژاد، در قالب نهمین نشست "یک ماه یک کتاب" سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز بررسی می‌شود.

به گزارش نبض سخن، سیروس مصطفی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: این نشست با لحاظ ضرورت استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شرایط حاضر، برگزار خواهد شد.

وی افزود: «سازِ سخنِ شهریار» با زیرعنوان «فرهنگ واژگان، اصطلاحات و تعابیر موسیقایی در اندیشه و آثار استاد شهریار»، نام کتابی دو جلدی است که به قلم جواد کریم نژاد، از پژوهشگران موسیقی آذربایجان‌شرقی به رشته تحریر در آمده است.

مصطفی خاطر نشان کرد: مؤلف کتاب کوشیده است فرهنگ گونه‌ای از واژگان و اصطلاحات تخصصی موسیقی، تعابیر موسیقایی عامیانه و عناصر فرهنگی- موسیقایی ایران را که در دیوان آثار فارسی و ترکی استاد شهریار، نـمود دارند، به صورت مدخل، ضمن شرح مفاهیم موسیقی، با نیم نگاهی بر عناصر فرهنگی- موسیقایی ایران به شیوۀ توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار دهد.

نهمین نشست نقد و بررسی یک ماه یک کتاب، در استانه بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی، استاد محمدحسین شهریار برگزار خواهد شد.