درآمد آذربایجان شرقی کمتر از میانگین کشوری
درآمد آذربایجان شرقی کمتر از میانگین کشوری

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي گفت: سهم توليد و درآمد استان از ميانگين كشوری کمتر است.

به گزارش نبض سخن، داود بهبودي در جلسه هم انديشي توسعه استان كه با حضور تعدادی از نمايندگان استان در مجلس برگزار شد، سهم توليد، درآمد و بهره وري استان۷۲ درصد ميانگين كشور بوده و ريشه فقر و مهاجرفرستي استان نيز همين واقعيت است.
وی تصریح کرد: تا زماني كه سرمايه گذاري هاي كلان مورد انتظار كه افزايش دهنده توليد و درآمد است، در استان اتفاق نيفتد وضعيت به همين منوال خواهد بود.
وی همچنین گفت: جعيت آذربايجان شرقي در مرز چهار ميليون نفري قرار دارد ولي نرخ رشد جمعيت استان پايين تر از ميانگين كشوري است.
وي با بيان اينكه نرخ رشد جمعيت استان يك درصد و ميانگين نرخ رشد جمعيت كشور ۱,۲ درصد است، افزود: سهم جمعيتي استان از ۶ درصد به ۴.۹ درصد كاهش يافته و در آينده نيز اين روند كاهشي ادامه خواهد داشت.
بهبودي يادآور شد: اصلي ترين تراكم جمعيتي استان مربوط به متولدين دهه ۶۰ و سنين بين ۲۵ تا ۳۵ سال است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي ميانگين نرخ مشاركت اقتصادي كشور و استان را به ترتيب ۴۰ و ۴۲ درصد اعلام و اضافه كرد: ميانگين نرخ بيكاري كشور و استان نيز در سال ۹۸ به ترتيب ۱۰,۶ و ۱۰ درصد بوده است.
بهبودي متذكر شد: نرخ بيكاري استان اغلب از ميانگين كشوري كمتر است؛ چرا كه چسبندگي به خاك در اين منطقه بسيار كم بوده و نيروي كار اگر كاري در استان پيدا نكند براي يافتن شغل به جاهاي ديگر مي رود و بدين ترتيب موج مهاجرت از استان هر روز افزايش مي يابد.
وی به اهداف بنيادين توسعه استان اشاره کرد و دستيابي به نقش تخصصي فراملي در سطح بين المللي بويژه حوزه قفقاز، حصول به جايگاه بايسته ملي در توسعه فعاليت هاي مزيت دار، حفظ پايداري محيط زيست و تعادل سرزمين، انعطاف پذيري قابليت هاي توسعه اي مناطق و رفع محتوميت فضايي را از جمله اين اهداف برشمرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي خاطرنشان کرد: در چشم انداز توسعه استان، آذربايجان شرقي مهد تحول خواهي، بازارگاه تجار و نگين صنعت ايران و سرزمين زيست بوم هاي متنوع است

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما