تجمع و عزاداری مردم تبریز بعد از شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی
تجمع و عزاداری مردم تبریز بعد از شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی

تبریز- مردم تبریز بعداز انتشار خبر شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی تجمع و عزاداری کردند. دریافت ۹ MB به گزارش خبرنگار مهر، بعداز انتشار خبر شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی مردم عزادار تبریز در مسجد خطیب تجمع و عزاداری کردند. مردم تبریز خواستار گرفتن انتقام خون این مجاهد بزرگ شدند.

تبریز- مردم تبریز بعداز انتشار خبر شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی تجمع و عزاداری کردند.

دریافت ۹ MB

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز انتشار خبر شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی مردم عزادار تبریز در مسجد خطیب تجمع و عزاداری کردند.

مردم تبریز خواستار گرفتن انتقام خون این مجاهد بزرگ شدند.