محمد اشرف‌نیا، عضو شورای شهر تبریز، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، بامداد امروز، در ۶۷ سالگی، دار فانی را وداع گفت
محمد اشرف‌نیا، عضو شورای شهر تبریز، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، بامداد امروز، در ۶۷ سالگی، دار فانی را وداع گفت