ای دل، با پای پیاده ،تا کربلا سفر کن
ای دل، با پای پیاده ،تا کربلا سفر کن

اربعین حسین (ع)باردیگر کم کم ،ازراه میرسد وقرارسالانه عاشقان ،با حسین بن علی باشکوهتر ازقبل ،تکرار می شود.

مسیر نجف تا کربلا برای عاشقان ابا عبدالله (ع) که هرسال به عشق اربعین از نوزاد وبچه کوچک گرفته تا میانسال وبزرگسال وحتی بیمارومعلول با عشق وبا پای پیاده به سمت کربلا حرکت می کنند ،شور دیگری دارد .
زائران وعاشقان دلباخته،ازابتدای مسیر با کوله ای سبک وکفش های ساده وآذوقه ای اندک، اما ،با دلهای مشتاق ازشهر نجف اشرف ،با اجازه گرفتن ازامام علی (ره) ،پای ،درجاده عاسقی می گذارند .
پیراهن ،وتعلقات ومادیات وراحتی رادرهمان ابتدای مسیر ازخود جدا کرده اند وبا پای دل ،قدم قدم پیش می روند تا به عشق خود برسند ،آسمان دلشان بی تاب رسیدن به حرم امام (ع) و دستهایشان تشنه لمس ضریح مطهر آن حضرت است.
زائران حضرتش ،همچون بی بی زینب (س)بی تاب اند، همانند ایشان ، که باتمام خستگی اش وتالمات روحی، خودرا دراربعین به برادرش رساند تا پاره پاره قلبش ،درکنار تو آرام گیرد ای حسین !
مغناطیس،عشق سالیان سال است که مشتاقان را همچون حضرت رقیه (س) خودرا به اغوش تو انداخت بابوی تن تو آرام ، پای پیاده به سوی تو رهسپار کرده است تا پذیرایشان باشی ،ای حسین ای امام مهربانی ها ودلها !
دل خیلی ها هم ، به سمت حرم مطهرت که گویند گوشه ای از بهشت است ، رهسپار شده است ،پس بانگاه پرمهرت ،قلب ما رانیز، سرسار ازنور معرفت کن و آرام،را ،نصیب قلبهایمان گردان،!
آمین یا رب العالمین
یادداشت – فریده شایقی / تبریز