دانشگاه تبریز در جمع ۹ دانشگاه ایرانی رتبه بندی جهانی کیو.اس
دانشگاه تبریز در جمع ۹ دانشگاه ایرانی رتبه بندی جهانی کیو.اس

رتبه بندی دانشگاه‌های جهانی QS ۲۰۲۵ بزرگترین رتبه‌بندی امسال است و بیش از ۱۵۰۰ دانشگاه در ۱۰۶ سیستم آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش نبض سخن ، در این رتبه بندی، از جمهوری اسلامی ایران تعداد ۹ دانشگاه حضور دارند که دانشگاه سراسری تبریز از جمله آنها است.

دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۳۴۲، دانشگاه تهران با رتبه ۳۶۸، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۰۳، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۴۳۶، دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه ۴۸۹، دانشگاه تبریز با رتبه ۵۵۲، دانشگاه شیراز با رتبه ۷۰۰-۶۹۱، دانشگاه شهید بهشتی با رتبه ۸۵۱-۹۰۰ و دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه ۹۵۱-۱۰۰۰ در این دوره از رتبه بندی حاضر هستند.

دانشگاه تبریز یکی از برترین دانشگاه‌ها زیر نظر وزارت علوم و فناوری و جزو دانشگاه‌های تراز یک براساس رتبه بندی وزارت علوم انتخاب شده است. این دانشگاه به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی در غرب و شمال غرب کشور محسوب می‌شود و تاکنون ۲۲,۹۰۰ مقاله داخلی و ۱۹,۶۰۰ مقاله بین المللی چاپ کرده است و رتبه ششم در بین دانشگاه‌های کشور از نظر تعداد مقالات را دارد.

این دانشگاه در سال ۲۰۲۱ موفق به کسب رتبه ۴۸۶ در نظام رتبه بندی دانشگاه لایدن شد و رتبه چهارم دانشگاه‌های جامع کشور را به دست آورد و در حال حاضر با ۲۴,۰۰۰ دانشجو، ۷۸۰ نفر عضو هیئت علمی، ۸۰۰ کارمند (عضو غیر هیئت علمی)، ۲۰۰ آزمایشگاه تخصصی و عمومی، مرکز پردازش تصاویر ماهواره‌ای و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به عنوان بزرگترین محیط آموزشی و دانشگاهی در کشور محسوب می‌شود.