قرار گرفتن اسامی۵۹ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان
قرار گرفتن اسامی۵۹ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز از قرار گرفتن اسامی۵۹ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان خبر داد.

به گزارش نبض سخن، شیری گفت: بر اساس عملکرد استنادی یکساله در سال ۲۰۲۲ تعداد ۲۱۳۸ پژوهشگر از کشورمان در میان ۲۱۰ هزار و ۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند.

وی افزود: در میان دانشگاه‌های وزارت علوم دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت و تبریز بیشترین محقق دو درصد پر استناد را از نظر عملکرد یکساله به خود اختصاص دادند.

وی افزود: دانشگاه تهران با ۱۰۶، دانشگاه علم و صنعت با ۶۴ و دانشگاه تبریز با ۵۹ عضو هیات علمی بیشترین تعداد محقق ۲ درصد دانشمندان برتر جهان را در اختیار دارند.