توصیه جدید مجله موفقیت: «همرنگ جماعت نشو!»
توصیه جدید مجله موفقیت: «همرنگ جماعت نشو!»

آخرین شماره نشریه موفقیت که به صورت ماهانه منتشر می‌شود موضوع «همرنگ نشدن با جماعت» را به عنوان موضوع اصلی خود انتخاب کرده است. به گزارش خبرنگار مهر در شماره ۳۹۶ نشریه روانشناسی موفقیت همچنین موضوعاتی همچون اضطراب جدایی بزرگسالان، سرمایه گذاری در بورس و تمرکز نداشتن نوجوانان هنگام مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. […]

آخرین شماره نشریه موفقیت که به صورت ماهانه منتشر می‌شود موضوع «همرنگ نشدن با جماعت» را به عنوان موضوع اصلی خود انتخاب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شماره ۳۹۶ نشریه روانشناسی موفقیت همچنین موضوعاتی همچون اضطراب جدایی بزرگسالان، سرمایه گذاری در بورس و تمرکز نداشتن نوجوانان هنگام مطالعه مورد توجه قرار گرفته است.

نشریه موفقیت ۲۱ سال است که منتشر می شود و آخرین شماره آن با قیمت ۷,۵۰۰ تومان روانه پیشخوان مطبوعات شده است.